SoulCollage®

SoulCollage®
SoulCollage® is een creatieve en laagdrempelige manier om onze persoonlijkheid te ontdekken en onderzoeken.
Het is een veilige, eenvoudige, krachtige en diepgaande methode om direct contact te hebben met je onbewuste en je innerlijke wereld.
Het is ontwikkeld door Seena Frost uit USA.

Ieder mens beleeft zichzelf en de wereld om hem heen op zijn eigen unieke wijze.
Alle informatie die via onze zintuigen tot ons komt, wordt gefilterd en in ons bewuste en onbewuste opgeslagen. In ons onbewuste zitten verborgen psychische energieën die onze emoties en gedragingen aansturen. Het zijn jouw innerlijke helpers, gidsen of uitdagers.
Deze innerlijke aspecten zijn allemaal delen van je. Het totaal ervan maakt wie jij als persoon bent. Deze innerlijke delen kunnen meer of minder met elkaar samenwerken, kunnen elkaar tegenwerken, zijn met elkaar verbonden.

Collagetechniek
Je verzamelt afbeeldingen en foto’s uit tijdschriften, boeken etc. Je kiest visueel een afbeelding vanuit je intuïtie. Je scheurt of knipt deze uit en plakt deze op een kartonnen kaart. Door willekeurige afbeeldingen bij elkaar in een collage te zetten, ontstaat er een nieuw beeld. Je gebruikt geen tekst.
Vervolgens ga je de kaart lezen of laat je de kaart antwoord geven op vragen die je hebt.

Innerlijke wereld
Een SoulCollage® kaart toont een bepaald aspect van een energie die in jou aanwezig is; een innerlijk deel in jou. Via een SoulCollage® kaart mag dit aspect zich laten horen. Je kunt luisteren wat het te vertellen heeft, je kunt ermee in gesprek gaan. Het toont de verlangens en wensen. Laat zien welke behoeftes het heeft, wat het dwars zit, wat de positieve intentie is, hoe het iets tegenwerkt, enz.  Het mag aanwezig zijn en krijgt ruimte om zich te tonen en er te mogen zijn.

Met het maken van SoulCollage® kaarten geef je aandacht aan jouw innerlijke delen, krijg je steeds meer inzicht en begrip in je beweegredenen, in wat je voelt, denkt en doet. Het verbindt je op een eenvoudige manier met je gevoel en intuïtie. Het helpt je te vertrouwen op je eigen innerlijke wijsheid. Het helpt je om je naar binnen te richten en te voelen wat er aanwezig is. Binnenin jou vind je antwoorden (die misschien nog diep verstopt zitten). In plaats van je op je omgeving te richten om te luisteren naar anderen die zeggen wat goed is voor jou. Vanuit acceptatie en liefde voor wie je bent, kun je steeds beter in balans zijn en in rust en vertrouwen aanwezig zijn in het moment.

Voor wie en wanneer
Iedereen die wil kan kaarten maken. Kinderen, volwassenen, jong en oud. Meisjes, jongens, vrouwen, mannen.
Je kunt alleen kaarten maken, maar nog krachtiger werkt het als je ze samen met anderen maakt en leest.
Als facilitator faciliteer ik groepen of begeleid ik je individueel. Ik begeleid je in het proces en help je bij het vinden van je eigen antwoorden.
SoulCollage® kan ingezet worden bij allerlei thema’s op fysiek, mentaal en emotioneel gebied.