Beeldende Coaching

Tekenen is magie
Ieder mens beleeft zichzelf en de wereld om zich heen op zijn eigen unieke wijze. Alle informatie die via onze zintuigen tot ons komt, wordt gefilterd en in ons on-/bewuste opgeslagen. Door je creatief te uiten maak je datgene wat in jou aanwezig is, zichtbaar. Via een beeld; een tekening, schilderij, collage etc. toon je wat er in jouw wereld leeft en belangrijk is. Een tekening is als een spiegel. Het laat zien wat woorden soms niet kunnen zeggen. Je spreekt via je creatieve werk je eigen taal. Deze tekentaal geeft je informatie en inzicht in je gedrag, gedachten en gevoelens. Het is interessant, verrijkend, leerzaam, soms confronterend, maar ook héél leuk en bijzonder om de taal van je eigen beelden te kennen. Het helpt je om meer bewust te zijn over jezelf en de communicatie tussen binnen- en buitenwereld. Je maakt een verbinding tussen je denken, voelen, willen én handelen.
Het mooie is dat je helemaal niet hoeft te kunnen tekenen en geen tekenervaring nodig hebt.

Beeldende Coaching
Soms heb je een doel, maar lukt het niet om dat te bereiken. Soms ervaar je dat je niet weet hoe je anders met een situatie, met jezelf of je medemensen om kunt gaan. Wanneer je stagnatie, verwarring, ‘negatieve’ emoties of beperkingen ervaart, kun je deze ook gaan zien als signalen om te veranderen zodat je weer in de flow komt. Deze ervaringen zijn niet zomaar negatief of vervelend, maar ook kansen om te groeien en te ontwikkelen. Met behulp van Beeldende Coaching vind je op een creatieve manier mogelijkheden en oplossingen voor doelen die je wilt bereiken of thema’s waar je in je leven aan wilt werken. Via tekenen en beeldend vormgeven maak je rechtstreeks contact met je onbewuste en intuïtie. Je komt dichter bij je gevoel en eigen kern. Je leert op de antwoorden die in jezelf zitten en je eigen lichaamswijsheid te vertrouwen.  Zo kun je de uitdagingen om te transformeren naar hoe jij je wilt voelen en gedragen aan gaan.

Individuele begeleiding
In een coachsessie werken we één op één. Je maakt een tekening, schilderij, of collage n.a.v. een thema, emotie, of specifiek doel.
In dit beeld is zichtbaar welke sterke kanten aanwezig zijn en welke kwaliteiten en hulpbronnen je al hebt. De tekening toont ook wat er vraagt om aandacht, wat gezien, gehoord en geheeld wil worden. Als Coach Beeldend help ik je bij het lezen van jouw tekentaal en stel vragen. Je gaat benoemen en voelen wat je nodig hebt om je doel te realiseren en welke stappen je kunt gaan zetten om tot gewenste veranderingen te komen. je werkt naast de beeldende werkvorm ook met NLP (Neuro-Linguistisch-Programmeren), visualisaties en lichaamswerk.

Wanneer en voor wie
Er is altijd maar één moment, en dat is het NU. Dat betekent dat je direct vanuit datgene wat er nu is, kunt starten.
Een sessie duurt ongeveer 1 -1,5 uur. We maken een afspraak over het aantal sessies.
Beeldende Coaching is geschikt voor volwassenen, ouderen, kinderen en pubers.
Het kan ingezet worden bij allerlei thema’s op fysiek, mentaal en emotioneel gebied.